Hem Valet Guide Profilen Framtid Viktiga Datum Gästartiklar Arkiv
 

Illustration: Sofia Sternegård

Ljus arbetsmarknad
för blivande gymnasister

Trots det lite oroliga dagsläget på arbetsmarknaden så ser framtiden ljus ut för våra blivande gymnasister. Torbjörn Israelsson, prognosmakare på Arbetsförmedlingen, tror i synnerhet att flera praktiska yrken kommer att bli attraktiva.
– Det ser lovande ut för bland annat byggsektorn och inom vård och omsorg.


Redan från och med nästa år tror han att arbetsmarknaden kommer att börjar röra på sig. Det finns tendenser till att konsumtionen i landet kommer att öka till följd av mer stabila hushållskassor. Han tror även att ett pålitligare Europa och en starkare konjunktur i USA är att vänta.

Mängder av inriktningar
– Det är de bedömningar som görs och på sikt ser det därför lovande ut för dem som går ut gymnasiet om tre, fyra år. Vi har även en stor mängd pensionsavgångar att vänta inom flera branscher, tillägger han.
Byggbranschen, som har varit stark i många år, kommer troligtvis att gå igenom en mindre svacka. Men den ska vara snabbt övergående och byggföre­tagens behov av arbetskraft förväntas därför växa de närmaste åren. Den allt mer moderniserade industrin kommer att behöva utbildad personal och för de fordonsintresserade ser det också ljust ut. Men Torbjörn Israelsson poängterar att det kan vara värt att tänka efter lite extra vilken inriktning man väljer bland de praktiska programmen. Byggprogrammet, till exempel, består av en mängd olika yrkesinriktningar.
– I dag är behovet av till exempel byggnadsplåtslagare stort. Inom fordon och transport höjs kraven hela tiden och där finns många inriktningar som man kanske inte tänker på, som till exempel chaufförer som kan frakta farligt gods.

Komplett utbildning
Även inom vård och omsorg kommer behovet att bli stort de närmaste åren, spår Torbjörn Israelsson. Men först och främst är det viktigt att ha genomfört en komplett gymnasieutbildning, tillägger han.
– Det är en grundförutsättning på dagens arbetsmarknad. Viktigt att tänka på är också att ju äldre man blir desto svårare blir det ofta att byta spår. 


5 attraktiva framtida branscher, enligt Torbjörn Israelsson

Bygg och anläggning
Behovet av att bygga och renovera har länge varit stort och det kommer även i framtiden att behövas arbetskraft inom hela byggsektorns olika inriktningar. En liten svacka kan dock vara att vänta, men den ska vara övergående. Mellan varven kan det vara svårt att få tag på praktikplats, viktigt här med egna initiativ och att själv kontakta arbetsgivare.

Industrin
Det stora dilemmat i dag för arbetsgivaren är att få tag på utbildad arbetskraft. Det är helt enkelt för få som väljer det industritekniska programmet. Dagens industri kräver utbildad personal som till exempel behärskar datorstyrda maskiner och produktionsprocesser. Behovet är stort oavsett konjunkturläge.

Vård och omsorg
Stora pensionsavgångar gör behovet av till exempel undersköterskor stort. Detta gäller i synnerhet mindre kommuner. Nya privata aktörer inom sjukvården innebär också en större arbetsmarknad.

Gymnasieingenjör
Det har länge varit brist på teknisk utbildade personer i Sverige och tekniksidan växer kontinuerligt. Återinförandet av gymnasieingenjörsutbildningen förra året, det vill säga ett fjärde år på det tekniska programmet, kommer att locka arbetsgivare att anställa den här gruppen. Branschen har också stora pensionsavgångar.

Fordon och transport
Det finns stora behov av utbildade chaufförer till både lastbil och buss. Även här är det stora pensionsavgångar. Branschen har många inriktningar som det kan vara värt att undersöka närmare. Till exempel logistik och olika chaufförsyrken som kräver specialistutbildning beroende på vad som fraktas. Ökade krav inom yrket gör också att branschen behöver utbildad personal.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!
OBS!
Korrekt behörighet
För att ha behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.
OBS!
Räkna ut meritvärdet
Ditt meritvärde är summan av dina 16 bästa betyg från grundskolan. Som behörig ligger meritvärdet mellan 80 och 320. När det är fler sökande än antal platser på ett program gör skolan ett urval och de som har högst meritvärde kommer in.
OBS!
Detta krävs för de nationella programmen
• Att du har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning.

• Att du inte redan har genomgått en gymnasieutbildning

• Att du påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år.
OBS!
www
På Indranet.se finns allt du behöver veta om gymnasievalet. Alla kommuner inom Göteborgsregionen samverkar och har gemensam antagning och samma tidsplan för gymnasieansökan.